Zajęcia terenowe studentów BHP w zakładzie produkcji soli metali

Studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy po raz kolejny na zajęciach trenowych. Tym razem odwiedzili zakład Huttenes-Albertus Polska Spółka Sp. zo.o. oraz Midas Investment Sp. z o.o. lidera produkcji soli metali na rynku światowym. Studenci poznali specyfikę produkcji szerokiej gamy produktów chemicznych dla odlewni, występujące zagrożenia oraz dedykowane środki profilaktyczne.
Dziękujemy za możliwość zorganizowania zajęć w terenie pracownikom zakładu, a szczególnie Panu Mariuszowi Łapińskiemu specjaliście ds. bhp i ppoż. i oc.