XXXV Wystawa Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie odbyła się XXXV Wystawa Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Zamojski oraz Wójt Gminy Sitno.

 

W trakcie wystawy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uhonorowano za wieloletnią współpracę oraz udział we wszystkich wystawach pucharem ufundowanym przez Wojewodę Lubelskiego.

 

Podczas wystawy prezentowano zwierzęta utrzymywane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zostały one także nagrodzone przez komisje oceniające.

 

Bydło: kategoria – Krowy rasy białogrzbietej

 1. POLKA (nr kat. 67) – PL005312663295 – właśc. Janusz Sobczuk – Czempion
 2. TARKA (nr kat. 65) – PL005324085115 – właśc. Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – V-ce Czempion
 3. SAMA (nr kat. 60) – PL005414032203 – właśc. Janusz Sobczuk – V-ce Czempion
 4. AKACJA (nr kat. 56) – PL005517802420 – właśc. Andrzej Strycharczuk
 5. KALINA (nr kat. 60) – PL005430778994 – właśc. Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 6. CYTRA (nr kat. 59) – PL005517802369 – właśc. Andrzej Strycharczuk

 

Owce

 1. Championat w kategorii tryczków rasy uhruskiej
 2. Championat w kategorii przystępek owcy uhruskiej
 3. Championat w kategorii przystępek rasy świniarka
 4. Championat w kategorii przystępek rasy bcp
 5. Championat w kategorii jarlic owcy uhruskiej

 

Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stację Badawczą im. prof. T. Efnera w Bezku wyróżniono także dyplomem uznania za prezentację owiec.

Drób:

 • Kury rasy Zielononóżka kuropatwiana – Championat w kategorii kur nieśnych do ekstensywnej produkcji jaj objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
 • Kury rasy Polbar – Vice-championat w kategorii kur nieśnych do ekstensywnej produkcji jaj objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
 • Przepiórki japońskie rodu S22 – Championat w kategorii przepiórek japońskich

Uniwersytet wyróżniono także dyplomem uznania za prezentację kur i przepiórek. Ptaki są utrzymywane w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie.

Organizatorami Wystawy był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie.

 

 

[ Galeria zdjęć ]

Zdjęcia: dr inż. Przemysław Jankowski