Wystąpienie dra hab. Mariana Flisa, profesora uczelni w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

„Wyzwania współczesnego łowiectwa w Polsce”, pod takim mottem przewodnim odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej konferencja naukowa, która tak naprawdę zainicjowała obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. W konferencji tej, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2023 roku jako jeden wśród sześciu prelegentów udział wziął dr hab. Marian Flis, profesor uczelni. Referaty wygłoszone podczas konferencji zdecydowanie dotyczyły obecnej problematyki funkcjonowania łowiectwa w Polsce w aspektach hodowlanych, społecznych, medialnych i kulturowych. Już po słowie wstępnym na otwarciu przez Senatora Zdzisława Pupa, dało się odczuć potrzebę zmian funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, a przede wszystkim wypracowania aktów prawnych pozwalających myśliwym na kompleksowe realizowanie interesów Państwa w zakresie regulowania populacji zwierząt dziko żyjących.

Doktor habilitowany Marian Flis wygłosił referat pt. „Efektywna gospodarka leśna i rolna a zadania myśliwych”. W swym wystąpieniu skupił się głównie na problematyce rozwiazywania sytuacji konfliktowych w zakresie szkód w uprawach rolniczych i ekosystemach leśnych w aspekcie prowadzenia gospodarki łowieckiej. Temat był na tyle interesujący, iż w kuluarach prelegent został poproszony przez wiele osób o udostępnienie danych prezentowanych w referacie.