23.05.2023 odbył się wykład otwarty profesora Clive Wynne pt. “Who’s a Good Dog?”. Profesor związany jest z amerykańskim Arizona State University, a gościł u nas na zaproszenie dr inż. Justyny Wojtaś z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa. Wydarzenie zostało realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu „Visiting Professors in Lublin”.

Główną tematyką badań Profesora Wynne’a jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych. Prowadzone badania dotyczą w szczególności zachowania psów ze schronisk, które wpływają na ich szanse na adopcję w ludzkich domach, a także na dobrostan psów schroniskowych. Między innymi właśnie o tym mogli posłuchać zebrani w w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

Na wykładzie był obecny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin – dr Mariusz Sagan oraz Wiktoria Herun.

Zdjęcia: Maciej Niedziółka/DRiP