Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Władze

 

 

 

 

Dziekan

prof. dr hab. Brygida Ślaska

e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl
tel: +48 81 445 66 11

Dyżur:
poniedziałek 10:00-11:00,
czwartek 10:00-11:00

 

 

 

 

Prodziekan

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl

ds. studenckich kierunku Zootechnika

ds. studenckich kierunku Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

ds. studenckich kierunku Doradztwo w Obszarach Wiejskich

ds. studenckich kierunku Behawiorystyka Zwierząt

ds. Organizacji i Promocji Wydziału

 

 

 

 

Prodziekan

Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska

e-mail: bozena.kiczorowska@up.lublin.pl

ds. studenckich kierunku Hipologia i Jeździectwo

ds. studenckich kierunku Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

ds. studenckich kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

ds. studenckich kierunku Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana

ds. studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (do dnia 31.12.2023 r.)

ds. Jakości Kształcenia