Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Komisje wydziałowe

Komisje stałe powołane przez Dziekana Wydziału Nauk o  Zwierzętach i Biogospodarki na lata 2021-2024

Wydziałowa Komisja ds. Kadr:
Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek – przewodnicząca
Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska – członek
Prof. dr hab. Małgorzata Kwieceń – członek
Dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni – członek
Dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni – członek

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:
Prof dr hab. Mariusz Florek – przewodniczący
Prof. dr hab. Anna Czech – członek
Prof. dr hab. Iwona Janczarek – członek
Prof dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska- członek

Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia :
Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
Dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni– członek
Dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni – członek
Dr Monika Greguła-Kania – członek
Dr Sebasian Knaga  – członek
Dr Wanda Krupa –  członek
Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych – członek
Zuzanna Całyniuk – przedstawiciel doktorantów – członek
Anna Koleśnik – przedstawiciel studentów – członek                          

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału:
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba – przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Babicz – członek
Prof. dr hab. Renata Klebaniuk – członek
Dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni – członek
Dr hab. Henryk Krukowski – członek
Dr Ana Stępniowska – członek

Zespół ds. Wizerunku i Promocji Wydziału:
Dr bab. Justyna Batkowska, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr hab. Łukasz Wlazło – członek
Dr Ewelina Cholewińska – członek
Dr Maciej Bąkowski – członek
Dr Beata Horecka – członek
Dr Kinga Kropiwiec – członek
Dr Paulina Nazar- członek
Dr Anna Teter – członek
Dr Mariusz Wójcik – członek
Dr Damian Zieliński- członek
Dr Paweł Żółkiewski – członek
Mgr Kamil Drabik – członek
Mgr Anna Wiśniewska – członek
Anastasiya Ramankevich – przedstawiciel studentów – członek