Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kolegium wydziału

Skład osobowy Kolegium Wydziału powołanego na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Dziekan, Przewodnicząca Kolegium Wydziału, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – Prodziekan

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – Prodziekan

Kierownicy jednostek
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni
Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
Prof. dr hab. Iwona Janczarek
Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
Prof. dr hab. Mariusz Florek

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
Prof. dr hab. Marek Babicz
Dr hab. Justyna Batkowska, prof. uczelni
Dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
Dr Anna Teter
Dr Elżbieta Wnuk- Pawlak
Dr inż. Damian Zieliński

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Mgr inż. Anna Majewska-Danek

Przedstawiciele studentów                                                           

Zuzanna Cesnowska
Wiktoria Mendel
Izabela Rodzyń

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym
Dr hab. Jerzy Lechowski, prof. uczelni- przedstawiciel ZNP
Dr Wioletta Wnuk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

Terminy posiedzeń Kolegium Wydziału

 

09 grudnia 2021

13 stycznia 2022

10 lutego 2022

10 marca 2022

14 kwietnia 2022

12 maja 2022

09 czerwca 2022

Kompetencje kolegium wydziału określone zostały § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do kompetencji kolegium wydziału należy w szczególności:

  • ustalanie kierunków działalności dydaktycznej wydziału,
  • opiniowanie wniosków o powołanie dziekanów i prodziekanów,
  • opiniowanie wniosków o powołanie dyrektorów instytutów, kierowników katedr, katedr i klinik, zakładów, zakładów i klinik, pracowni i laboratoriów,
  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych,
  • opiniowanie wniosków o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych wydziału,
  • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów,
  • delegowanie przedstawiciela do Komisji Wyborczej Uczelni