Wydział Nauk o Zwierzętach i biogospodarki

Jubileusz 65-lecia

Jubileusz 65-lecia
Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1953 – 2018)

PROGRAM  RAMOWY:
 
18.09.2018 r. (wtorek)
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
ul. Akademicka 15
  
 
10.00 – gmach Rektoratu

Uroczyste odsłonięcie przez JM Rektora – prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunta Litwińczuka tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. hab. dr. h. c. Ewaldowi Sasimowskiemu – pierwszemu Rektorowi (1969-1972) z Wydziału Zootechnicznego – gmach Rektoratu, ul Akademicka 13

11.00 – 13.30

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem JM Rektora i zaproszonych Gości

 

Otwarcie Uroczystości i wystąpienie Dziekana

prof. dr hab. Joanna Barłowska

Wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie

prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk

Nadanie Godności Honorowego Profesora UP w Lublinie

prof. dr hab. Janowi Udale z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Wystąpienie Honorowego Profesora – Czy są granice genetycznego doskonalenia zwierząt?

Prezentacja 65 lat działalności Wydziału

Wręczenie statuetki „Wybitnego Absolwenta Wydziału”

Wręczenie okolicznościowych grawertonów dla osób zasłużonych dla Wydziału

Wystąpienia Gości

13.30 – 14.30

Spotkaniaw jednostkach z kadrą akademicką (instytutach, katedrach)

15.00 –  …

„Spotkanie towarzyskie po latach pracowników i absolwentów Wydziału”

Dworek Ziemiański w Felinie

 
 

OFICJALNY PLAKAT WYDARZENIA

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Prof.dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk
(dziekan Wydziału w latach 1990-1996; rektor UP w Lublinie od 2016 r.)

Prof. dr hab. dr h. c. Czesława Lipecka
(prorektor AR w Lublinie w latach 1993-1996)

Prof. dr hab. dr h. c. Marian Budzyński
(dziekan Wydziału w latach 1987-1990)

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
(dziekan Wydziału w latach 1996 – 2002; prorektor ds. studenckich w latach 2002-2008)

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
(dziekan Wydziału w latach 2002-2008)

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
(dziekan Wydziału w latach 2008-2016; prorektor ds. organizacji i rozwoju UP w Lublinie od 2016 r.)

Patronat MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższegoi

patronat_MRiRW

 

Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

patronat_MRiRW

 

 

Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego

patronat_marszalek_1

patronat_marszałek_2

 

 

Patronat Prezydenta Miasta Lublin

patronat_prezydent_1

patronat_prezydent_2

 

 

Patronat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

patronat_rektor

 

 

 

Patronat Wojewody Lubelskiego

patronat_wojewoda

dr hab. Bożena Kiczorowska
tel. (81) 445 69 15
 

dr hab. Aneta Strachecka
tel. (81) 445 65 22
e-mail: aneta.strachecka@up.lublin.pl