Współpraca z Uniwersytetem Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji

Współpraca z Uniwersytetem Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji

29 września 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Uniwersytetem Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji. Umowa dotyczy współdziałania w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej, prowadzenia badań, a także przygotowywania i realizowania projektów badawczych.

3 osoby Umowę w imieniu obydwu Uniwersytetów podpisali  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, oraz prof. dr. Hüseyin Dalgar, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Mehmet Akif Ersoy w Burdur.

Inicjatorem podpisanego porozumienia jest doc. dr Hıdır Gümüş z Katedry Żywienia Zwierząt i Chorób Żywieniowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji oraz dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev z Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zdjęcia: Maciej Niedziółka