Warsztaty bhp w ramach wieloletniej współpracy z OSPS BHP Warszawa Centrum

Pracownicy Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska na zaproszenie OSPS BHP Warszawa Centrum
8.022023 przeprowadzili warsztaty nt.: Czynniki biologiczne nie tylko w środowisku pracy.
podczas spotkania uczestnicy poznali nie tylko zasady identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych,
ale sami mogli wykonać pomiary bioaerozolu w powietrzu, pobrać wymazy ze środowiska jak też sprawdzić skuteczność mycia rąk etc.