Sukces pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki na inwestycje związane z działalnością naukową

 

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał dotację na finansowanie z budżetu państwa inwestycji związanej z działalnością naukową.

Jest to dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie i przeznaczona na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową (zakup aparatury naukowo-badawczej) w latach 2023-2024:

 

Nazwa inwestycji: Platforma do badań genomowych

Kierownik: dr inż. Beata Horecka

Jednostka: Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Kwota finansowania: 4 520 000 zł

 

Jako inwestycję zaplanowano zakup platformy do badań genomowych umożliwiającej sekwencjonowanie następnej generacji wraz z automatycznym przygotowaniem i oceną bibliotek. W skład aparatury wchodzą:

  • urządzenie do sekwencjonowania następnej generacji umożliwiające m.in. sekwencjonowanie małych genomów, sekwencjonowanie eksomu, analizy metagenomiczne, sekwencjonowanie RNA (sekwencjonowanie pełnego transkryptomu, sekwencjonowanie RNA pojedynczej komórki, sekwencjonowanie miRNA)
  • oprogramowanie do analiz bioinformatycznych
  • stacja pipetująca wraz z oprogramowaniem niezbędnym do przygotowania bibliotek pod kątem rożnych rodzajów badań
  • urządzenie do oznaczania ilościowego kwasów nukleinowych bazujące na pomiarze fluorescencji
  • urządzenie do oceny jakościowej i ilościowej przygotowanych bibliotek z wykorzystaniem techniki elektroforezy

 

Serdecznie gratulujemy!