Sukces młodych pracowników Wydziału na LXXXV zjeździe PTZ

Miło nam poinformować, że pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Pani mgr inż. Joanna Kapustka oraz Pan mgr inż. Kamil Drabik zdobyli odpowiednio pierwszą i drugą nagrodę w konkursie Młodych Naukowców podczas LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Celem konkursu było podnoszenie poziomu naukowego młodych naukowców oraz popularyzacja wyników prowadzonych przez nich badań.

 

Doniesienie mgr inż. Joanny Kapustki pt. “Ocena relacji człowiek-zwierzę u alpak na pastwisku” (Assessment of the human-animal relationship in alpacas on the pasture) oraz mgra inż. Kamila Drabika pt. „Wzbogacenie środowiska chowu przepiórki japońskiej w kontekście dobrostanu ptaków” (The enrichment of japanese quail rearing environment in the aspect of birds’ welfare) wzbudziły zainteresowanie słuchaczy oraz uznanie komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. dra hab. Tomasza Szwaczkowskiego.

 

Należy również wspomnieć, że pierwszą nagrodę w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa otrzymał Pan mgr Marek Kowalczyk, pracownik Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych. Promotorem pracy pt. „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce” był dr hab. Andrzej Jakubczak prof. uczelni, zaś promotorem pomocniczym dr inż. Beata Horecka z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych naukowych sukcesów!

 

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbył się w Olsztynie w dniach 23-24 września br. w formie hybrydowej. W ramach Zjazdu odbywały się obrady w Sekcjach: Młodych Naukowców, Chowu i Hodowli Bydła, Chowu i Hodowli Drobiu połączonej z European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA), Chowu i Hodowli Koni, Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich oraz Żywienia Zwierząt.