Studenci kierunku BHP odwiedzili zakład Huttenes-Albertus Polska Spółka Sp. zo.o.

Studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 14.11.2023r w ramach zajęć Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Zagrożenia w środowisku pracy odwiedzili zakład Huttenes-Albertus Polska Spółka Sp. zo.o., gdzie poznali specyfikę produkcji szerokiej gamy produktów chemicznych dla odlewni, występujące zagrożenia oraz dedykowane środki profilaktyczne.

W trakcie zajęć odwiedzono także Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Midas Investment Sp. z o.o. lidera produkcji soli metali na rynku światowym.

Dziękujemy za możliwość zorganizowania zajęć w terenie, przekazanie istotnych wiadomości pracownikom zakładu, a szczególnie Panu Mariuszowi Łapińskiemu specjaliście ds. bhp i ppoż. i oc.