Sprawozdanie dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za kadencję 2016-2021