“Spotkanie” studentów Pielęgnacji Zwierząt i Animaloterapii z legwanem zielonym

Studenci pierwszego roku Pielęgnacji Zwierząt i Animaloterapii w ramach zajęć z przedmiotu „Zwierzęta egzotyczne” prowadzonego przez dr inż. Damiana Zielińskiego (Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa) mieli okazję spotkać się z legwanem zielonym (odmiany barwnej red).

Po zapoznaniu się z biologią tego gatunku, jego żywieniem, możliwością utrzymywania w warunkach domowych, studenci w części praktycznej wykonali zabieg pielęgnacyjny polegający na usunięciu pozostałości wylinki z ciała legwana.