Prof. dr hab. Justyna Batkowska Honorowym Członkiem National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Prof. dr hab. Justynie Batkowskiej nadany został tytuł Honorowego Członka Katedry Anatomii, Histologii i Patomorfologii Zwierząt National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
Serdecznie gratulujemy!