Pozytywna ocena programowa kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Miło mi poinformować, że, kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana otrzymał pozytywną ocenę programową wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w proces akredytacji kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, szczególnie Prodziekanom: prof. Bożenie Kiczorowskiej i prof. Andrzejowi Junkuszewowi oraz Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku – prof. Annie Czech i członkom Rady Programowej Kierunku, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek oraz pracownikom zaangażowanym w kształcenie na kierunku, jak też Pani Koordynator Dziekanatu WNoZiB – mgr inż. Agacie Niemiec oraz wszystkim pracownikom uczelni biorącym udział w akredytacji.

Pięknie dziękuję również osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego, studentkom i studentom za cenne rady dotyczące programu kształcenia.

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Brygida Ślaska