Podziękowania dla mgr inż. Wiktorii Mendel – Przewodniczącej WRSS

W dniu 10 lipca 2024 r. Pani Dziekan prof. dr hab. Brygida Ślaska podziękowała Pani mgr inż. Wiktorii Mendel – Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów za lata wspólnej pracy, którą Pani Przewodnicząca WRSS wykonywała z pasją i zaangażowaniem.

 

Pani Dziekan podziękowała za czas, w którym zawsze mogła liczyć na dyspozycyjność i kompetencje Pani Przewodniczącej, za dyskusje, cenne sugestie i mądrość życiową, które pozwoliły na twórcze, wspólne funkcjonowanie dla dobra całej społeczności akademickiej Wydziału.

 

 

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Pani Dziekan złożyła Pani Przewodniczącej życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i siły do pokonywania kolejnych wyzwań.

 

Dziękujemy!