Podsumowanie Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Szanowni Państwo, podczas tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 25 nauczycieli akademickich oraz doktorantów wraz ze studentami z Kół oraz Sekcji Naukowych zaprezentowało 57 projektów o łącznej liczbie edycji równej 98.  Wszystkim Zaangażowanym dziękuję za chęć popularyzowania nauki oraz wykonaną pracę życząc dalszych sukcesów dydaktycznych.

 

Szczególne podziękowania składam na ręce Kierowników Projektów LFN na WNoZiB:

prof. dr hab. Magdaleny Gryzińskiej

prof. dr hab. Marka Babicza

dr hab. Anety Brodziak, prof. uczelni

dr hab. Anny Kasprzyk, prof. uczelni

dr hab. Jarosława Kamieniaka, prof. uczelni

dr hab. inż. Katarzyny Tajchman, prof. uczelni

dr hab. Anny Teter

dr hab. Moniki Kędzierskiej-Matysek

dr inż. Barbary Topyły

dr inż. Beaty Horeckiej

dr inż. Damiana Zielińskiego

dr inż. Justyny Wojtaś

dr inż. Kingi Kropiwiec-Domańskiej

dr inż. Macieja Bąkowskiego

dr inż. Wandy Krupy

dr inż. Weroniki Maślanko

dr Aleksandry Garbiec

dr Krzysztofa Kowala

dr Mariusza Wójcika

dr Mateusza Ossowskiego

mgr inż. Joanny Kapustki

mgr inż. Kamili Janickiej

mgr inż. Katarzyny Karpińskiej

mgr inż. Martyny Mierzickiej

mgr Aleksandry Figury

 

Koordynator LFN na WNoZiB,

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło