Pani mgr inż. Wioletta Żmuda-Czerwonka laureatką III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Pani mgr inż. Wioletta Żmuda-Czerwonka – absolwentka kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała III nagrodę w kategorii prace naukowo-badawcze w 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego organizatorem było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W konkursie nagradzane były rozwiązania, które zastosowane w praktyce przynoszą poprawę warunków pracy i związane z tym korzyści ekonomiczne. Biorą w nim udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy, indywidualnie lub zespołowo. Celem konkursu było zainicjowanie inspiracji do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu rozpatrzyła 57 zgłoszonych rozwiązań, przyznając: 9 nagród, 21 wyróżnień i 6 listów gratulacyjnych. Nasza absolwentka została nagrodzona za pracę magisterską pt: „Instruktaż wstępny bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami intelektualnymi” – wykonaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Czyżowskiego prof. UP.

Nagrody i wyróżnienia w dniu 15.12.2022 wręczali: Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej – Profesor Wiktor Marek Zawieska