Studenckie Koło Naukowe Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Studenckie Koło Żywienia Zwierząt i Bromatologii UP w Lublinie, powstało 07 października 2021 roku na bazie Sekcji Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Studenckiego Koła Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie.

Podstawowymi zadaniami SKN ŻZiB są:

  1. Zgłębianie wiedzy z zakresu żywienia zwierząt różnych gatunków, paszoznawstwa, a także bromatologii, zarówno w aspekcie naukowym jak i praktycznym;
  2. Zdobywanie praktycznych umiejętności w ramach prac terenowych, jak i laboratoryjnych, wizyt studyjnych i spotkań z ekspertami.
  3. Umożliwienie Członkom SKN rozwoju naukowego i osobistego.

Cele Koła realizowane są poprzez:       

  1. Udział w pracach badawczych Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii w warunkach fermowych i laboratoryjnych;
  2. Udział w sejmikach kół naukowych oraz konferencjach naukowych;
  3. Publikacje wyników prac badawczych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych;
  4. Współpracę pomiędzy Członkami Koła, a analogicznymi grupami studenckimi działającymi w macierzystej Uczelni, jak i innych uczelniach wyższych miasta Lublin;
  5. Pomoc praktyczną i merytoryczną w realizacji tematów prac dyplomowych z zakresu żywienia zwierząt, paszoznawstwa, bromatologii na wszystkich poziomach kształcenia.

Aktualnie Koło realizuje projekt pt. „Ocena właściwości oraz potencjalnego działania opracowanych suplementów ziołowych dla psów i kotów”.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Opiekunowie Koła:

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk Dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev
Mail: Mail:
Pokój: 406, budynek rektoratu (ZOOT) Pokój: 405, budynek rektoratu (ZOOT)