Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej:

https://www.up.lublin.pl/files/biologia/konkurs_otwarty_na_stanowisko_asystenta_w_ibppz.pdf