KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej