Konferencja naukowa ,,Nauka – praktyce: Alpaki w pytaniach”

Dnia 11.03.2023 roku odbyła się konferencja naukowa ,,Nauka – praktyce: Alpaki w pytaniach”. Wydarzenie zostało zorganizowane na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony przedstawicieli świata naukowego, ale także właścicieli i hodowców alpak w Polsce. Obecnych było aż 150 uczestników, co w porównaniu z pogłowiem alpak w Polsce, na tle innych zwierząt gospodarskich, było oszałamiającym wynikiem.

 

Pani mgr inż. Joanna Kapustka z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa miała przyjemność współorganizować całą konferencję jako Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, wraz z przewodniczącym – dr inż. Marcinem Przybyło (UR Kraków) i pozostałymi jej członkami, a także, jako prelegent, wygłosić wykład pt. ,,Zachowanie alpak – jak rozumieć ich behawior i rozpocząć szkolenie?”. Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele świata nauki i praktycy, w tym międzynarodowy autorytet – prof. Robert Van Saun z Pennsylvania State University, który przedstawił zagadnienia z zakresu żywienia i rozrodu alpak. Pozostali prelegenci, reprezentujący Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Puławach oraz Biuro Powiatowe i Małopolski Oddział Regionalny ARiMR w Krakowie przygotowali wykłady dotyczące wełny alpak (dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW), zdrowia (dr n. wet. Jacek Krasucki z córką Zofią Krasucką), genetyki (dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ oraz mgr inż. Angelika Mąsior) oraz rejestracji alpak w systemie IRZ Plus (przedstawiciele ARiMR). Wydarzenie wsparli sponsorzy: hodowla Heaven Alpacas, platforma Diamond Herd, hodowla Coniraya, firma Alpa Care oraz firma Alpakotela Lab Animal Fiber Testing, Blattin Polska oraz Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz patronatem medialnym czasopisma Top Agrar Polska i Farmer.pl.

 

Konferencja pozwoliła na poszerzenie wiedzy dotyczącej chowu i hodowli alpak w Polsce oraz integrację środowiska naukowego z właścicielami i hodowcami, a także studentami kierunków z Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo oraz Weterynaria. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w pełni poświęcone alpakom w Polsce. Organizatorzy zapowiadają coroczną kontynuację konferencji.