Komunikat w sprawie szczegółowego rozkładu zajęć realizowanych w formie tradycyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH
W FORMIE TRADYCYJNEJ
W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Studenci
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

informuję, że szczegółowy harmonogram (dzień tygodnia i godzina oraz liczba przewidzianych godzin) realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej dla kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz  studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału w zakładce DZIEKANAT/ROZKŁADY ZAJĘĆ. Dokładne jednak terminy realizacji tych zajęć (dzień, miesiąc) będą ustalane przez osoby prowadzące zajęcia w porozumieniu ze studentami. Realizacja zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej zalecana jest najwcześniej od dnia 4 maja 2021 r., co związane jest z aktualnie trudną sytuacją epidemiologiczną.

Prof. dr hab. Joanna Barłowska
Dziekan
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki