Komunikat w sprawie realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI WYBRANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Studenci

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

informuję, że szczegółowy harmonogram (dzień tygodnia i godzina oraz liczba godzin) realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej dla kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz  studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału w zakładce DZIEKANAT/ROZKŁADY ZAJĘĆ do 31 marca 2021 r. Dokładne jednak terminy realizacji tych zajęć (dzień, miesiąc) będą ustalane przez osoby prowadzące zajęcia w porozumieniu ze studentami. Realizacja zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej zalecana jest najwcześniej od dnia 4 maja 2021 r., co związane jest z aktualnie niepewną sytuacją epidemiologiczną.

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki