Kierunek PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA otrzymał pozytywną ocenę programową wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło mi poinformować, że kierunek studiów pielęgnacja zwierząt i animaloterapia otrzymał pozytywną ocenę programową wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w proces akredytacji kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, szczególnie Prodziekanom: prof. Bożenie Kiczorowskiej i prof. Andrzejowi Junkuszewowi oraz Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku – prof. dr hab. Iwonie Rozempolskiej-Rucińskiej i członkom Rady Programowej Kierunku, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek, Pracownikom Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a w szczególności pracownikom Zakładu Animaloterapii i Psychologii Zwierząt oraz pracownikom zaangażowanym w kształcenie na kierunku, jak też Pani Koordynator Dziekanatu Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Agacie Niemiec i pracownicom Dziekanatu oraz wszystkim pracownikom uczelni biorącym udział w akredytacji.

Pięknie dziękuję również osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego, Przewodniczącej – Pani Wiktorii Mendel i członkom Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, studentkom i studentom za zaangażowanie i cenne rady dotyczące programu kształcenia.

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Brygida Ślaska