Kategoria naukowa A w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na mocy Decyzji Ministra Edukacji i Nauki, dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo przyznana została kategoria A.

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin w których podmiot prowadzi działalność naukową. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe A+, A, B+, B oraz C. Uzyskana kategoria A jest ogromnym sukcesem wszystkich Pracowników związanych z dyscypliną zootechnika i rybactwo i świadczy o znakomitym poziomie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

Dyscyplina zootechnika i rybactwo posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uzyskana kategoria naukowa A, świadczy o doskonałych kwalifikacjach naukowych kadry badawczo-dydaktycznej, zaangażowania pracowników w badania naukowe i podejmowania aktualnych, na skalę światową, wyzwań badawczych.

Pięknie dziękuję wszystkim Pracownikom, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak satysfakcjonującego wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej naszej dyscypliny.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

Dziekan

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Brygida Ślaska