Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na XXXVI Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 05.07-07.07.2024 na XXXVI Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie Instytut biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prezentował 4 stawki drobiu utrzymywane w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie.

Prezentowano zielononóżkę kuropatwianą – ród Zk, polbara – ród Pb, oraz przepiórki japońskie rodów F-11 i F-33.Zielononózka kuropatwiana (Zk) oraz przepiórki rodu F-11 zdobyły tytuł czempiona.

Dodatkowym wyróżnieniem uhonorowano zielononóżkę kuropatwianą (Zk) przyznając jej tytuł superczempiona.

Zdjęcia: dr hab. K. Kasperek, dr inż. K. Drabik