Informacje o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy zamknięte w kapsule czasu. 

 

Dnia 27 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Gala 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, podczas której zainstalowano kapsułę czasu. W środku znalazł się m. in. zapis z informacją o Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.

Materiały do kapsuły – przygotowane przez mgr inż. Katarzynę Karpińską, prof. dr hab. Bożenę Nowakowicz-Dębek z Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, pracowników Katedry oraz absolwenta tego kierunku mgr inż. Damiana Jaguszewskiego – złożyli Prezes Oddziału Lublin OSPS BP – Andrzej Brygoła oraz dr inż. Józef Witczak, dr inż. Piotr Kaczmarek i dr Andrzej Dziedzic – Rada interesariuszy kierunku BHP.