Dr inż. Damian Zieliński (Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa) w gronie ekspertów Stowarzyszenia Terrarystów Polskich.

Celami Stowarzyszenia są między innymi promowanie szeroko pojętej odpowiedzialnej terrarystyki, edukacja dzieci i młodzieży propagująca etyczną hodowlę oraz chów zwierząt terraryjnych; propagowanie wiedzy na temat behawioru zwierząt terraryjnych i ich dobrostanu; propagowanie wiedzy na temat gatunków obcych rodzimej faunie i ich szkodliwym; wpływie na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem gatunków terraryjnych; kontrola dobrostanu zwierząt terraryjnych w hodowlach, sklepach i hurtowniach  zoologicznych; udział w badaniach naukowych ex situ i in situ; udział w procedowaniu przepisów prawa krajowego oraz UE dotyczących chowu, hodowli, handlu i przemieszczania gadów, płazów , pajęczaków i owadów; ochrona herpetofauny Polski; ochrona praw zwierząt.

Więcej o działalności Stowarzyszenia można przeczytać na stronie: https://stp.net.pl/