Dr hab. Piotr Domaradzki i prof. dr hab. Mariusz Florek redaktorami gościnnymi czasopisma Applied Sciences

Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Domaradzki, prof. Uczelni i prof. dr hab. Mariusz Florek zostali powołani na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma Applied Sciences (ISSN 2076-3417).

 

Tytuł wydania specjalnego – „ The Influence of Oxidation Process on Shelf-Life of Meat and Meat Products” (section Food Science and Technology).

 

Czasopismo „Applied Sciences” posiada IF=2,838 oraz 100 pkt i przypisane jest do dyscyplin: technologia żywności i żywienia, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki farmaceutyczne, inżynieria chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa. Koszt publikacji wynosi 2300 CHF.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2023 r.

 

Link do wydania specjalnego:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/84JHSN81M0

 

Słowa kluczowe: lipid oxidation, protein oxidation, shelf-life, oxidative stability, antioxidants, bioactive compounds, physicochemical properties, analytical methods, free radicals, flavor, inhibition of oxidation