W dniu 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Boguty-Pianki na wschodnim Mazowszu, odbyła się uroczystość wręczenia medali „za działania na rzecz przyrody”. Wśród uhonorowanych znalazł się dr hab. Marian Flis, profesor uczelni z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Medal nazwany imieniem znanego polskiego przyrodnika, ornitologa i badacza Bajkału, Wiktora Godlewskiego, przyznawany jest od 30 lat, przez Kapitułę Medalu w Jego rodzinnej miejscowości Boguty-Pianki.
Wiktor Godlewski wraz z innym Polskim przyrodnikiem Benedyktem Dybowskim, w 1871 r., po raz pierwszy dokonali pomiaru głębokości jeziora Bajkał, opracowaną przez siebie metodą wagową.

Podczas jubileuszowej uroczystości wręczono medale dwóm osobom indywidualnym oraz dwóm instytucjom. Indywidualnie medalem został odznaczony dr. hab. Marian Flis, prof. uczelni, za całokształt działalności w zakresie ochrony przyrody oraz propagowanie jej idei pośród społeczności akademickiej oraz poza nią.

W liście gratulacyjnym od Starosty Powiatu Ostrowskiego podkreślone zostało, że opisane działania stwarzają możliwość kształtowania świadomości i postaw proekologicznych wśród społeczeństwa, co zarazem daje szansę zapewnienia warunków niezbędnych do życia w otoczeniu jakże pięknego środowiska naturalnego.

Serdecznie gratulujemy.

Zdj. Alicja Jaroszewska BIiM