Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Anna Kasprzyk z Zakładu Hodowli i Biotechnolgii Świń Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jest redaktorem gościnnym numeru specjalnego „Research Progress in Pig Genetics, Breeding and Reproduction” w czasopiśmie Agriculture (100 pkt, IF=3,408) przypisanym do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywności i żywienia. Czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 10 lipca 2023 r.

Więcej informacji na stronie wydania specjalnego.