Szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich

Komunikat

 

W nawiązaniu do informacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuję, że nauczyciele akademiccy mogą zapisywać się na grupowe listy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy chcą zostać zaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

  

Proszę kierowników jednostek o przygotowanie list pracowników z podległej jednostki, którzy chcą zostać zaszczepieni z podziałem na następujące grupy:

 

1) nauczyciele akademiccy, którzy oprócz zajęć w formie zdalnej realizują zajęcia  w formie stacjonarnej (ćwiczenia praktyczne, staże itp.),

2) nauczyciele akademiccy, którzy realizują zajęcia wyłącznie w formie zdalnej,

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej,

4) pozostali pracownicy, którzy realizują zajęcia w formie stacjonarnej (ćwiczenia praktyczne, staże itp.).

 

Informację proszę przesłać w formie pisemnej do Kierownika Działu Kadr i Płac  oraz w formie elektronicznej na adres aneta.popiolek@up.lublin.pl w terminie do 19 lutego 2021 r.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk