Komunikat w sprawie organizacji zajęć terenowych z przedmiotu ,, Biologia zwierząt gospodarskich” na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

 

 

  

 

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć terenowych

z przedmiotu „Biologia zwierząt gospodarskich” na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, I roku studiów


Zajęcia odbędą się w dniu 19 stycznia 2021 r. godz. 1000 na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Felinie, ul. Doświadczalna 50 

 

 

·        zbiórka przed zajęciami przewidziana jest o godz. 1000 na terenie Ośrodka Jeździeckiego Katedry Hodowli i Użytkowania Koni przy ul. Doświadczalnej 50  (przed stajnią nr 1 „NOWATOR”);

 

·        dojazd autobusami MPK linii nr 14, 23 (końcowy przystanek) lub inne autobusy dojeżdżające na osiedle Felin (pieszo ok. 500 metrów od Ośrodka Jeździeckiego); 

 

·        bardzo proszę  ubrać się ciepło oraz zabrać ciepłą herbatę w termosie.

 

 

Proszę pamiętać, że zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn.

·        uczestniczyć w zajęciach mogą tylko osoby bez objawów, tj. gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem;

·        w dniu przyjścia na ćwiczenia  należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa;

·        osoby będące na kwarantannie nie mogą uczestniczyć w zajęciach;

·        należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę na usta i nos;

·        należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników uczelni;

·        w trakcie zajęć należy ścisłe wykonywać polecania prowadzących ćwiczenia;

·        w przypadku naruszenia powyższych wymogów, prowadzący zajęcia terenowe będzie zmuszony poprosić studenta o opuszczenie ćwiczeń.

 

Harmonogram zajęć

Godzina 10.00-11.00

Godzina 11.00-12.00

Godzina 12.00-13.00

Godzina 13.00-14.00

Grupa 1 Konie

Grupa 2 Konie

Grupa 3 Bydło

Grupa 4 Kozy

 

Grupa 1 Konie

Grupa 2 Konie

Grupa 3 Kozy

Grupa 4 Bydło

 

Grupa 1 Bydło

Grupa 2 Kozy

Grupa 3 Konie

Grupa 4 Konie

 

Grupa 1 Kozy

Grupa 2 Bydło

Grupa 3 Konie

Grupa 4 Konie

 

 

Dziekan

Prof. dr hab. Joanna Barłowska