Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

 

W związku z Zarządzeniem JM Rektora nr 139/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. informuję, że planujemy w okresie od 14 grudnia 2020 r. do końca semestru zimowego 2020/2021 realizację wybranych zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w budynkach Uczelni, tj. ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej i zwierząt oraz badań związanych z przygotowaniem prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwerytetu Przyrodniczego w Lublinie będą prowadzone w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii w Polsce.

 

 

Terminy odbycia wszystkich proponowanych zajęć ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

 

 

Szczegółowy rozkład zajęć realizowanych w formie tradycyjnej w tym okresie  zamieszczony jest na stronie Wydziału w zakładce Rozkłady.

 

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Joanna Barłowska