Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć w formie zdalne