Zasady obsługi studentów w roku akademickim 2020/2021

 

Z uwagi na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w celu szybkiego, a jednocześnie bezpiecznego załatwienia niezbędnych spraw studenckich w roku akademickim 2020/2021 należy:

 

1. Za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerami 81- 445-66-11, 81- 445-60-94,
81- 445-65-81, 81- 445-69-91 oraz za pośrednictwem e:maili

agata.niemiec@up.lublin.pl
monika.ciastek@up.lublin.pl
malgorzata.polak@up.lublin.pl
kasia.glaz-kaminska@up.lublin.pl

kierować wszelkie zapytania odnośnie toku studiów, rozliczeń finansowych, legitymacji, odbioru dyplomów, egzaminów, wystawiania wszelkiego rodzaju dokumentów, zaświadczeń, prośby o wystawienie i przesłanie skanów dokumentów, podań/ wniosków/odwołań/ deklaracji, kierować prośby o przesłanie druków/ formularzy.i innych spraw związanych ze studiowaniem.

2. Zaświadczenia lekarskie studentów I roku oraz dokumenty, których nie można przekazać zdalnie, a wymagające rozpatrzenia przez władze Uczelni/Wydziału należy składać za pośrednictwem skrzynki wystawionej przy Dziekanacie.

3. Podczas wszystkich wizyt w Dziekanacie obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Należy również pamiętać o dezynfekcji rąk oraz konieczności zachowania dystansu społecznego.

W przypadku konieczności załatwienia spraw studenckich osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia dnia oraz godziny przybycia z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Obsługa interesantów w w/w sprawach ma miejsce w poniedziałki, wtorki oraz czwartki i piątki w godzinach 11:00 – 14:00, w soboty według terminarza zjazdów w godz. 9:00 – 13:00.
Środy są dniem bez interesantów.