Zaproszenie na wykłady profesora C. Wynne’a

 

 

W dniach 21-26 maja 2023 roku na zaproszenie dr inż. Justyny Wojtaś z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościć będzie na Uczelni profesor Clive Wynne reprezentujący Arizona State University.

 

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin,
w ramach Programu „Visiting Professors in Lublin”

 

 

Profesor Clive Wynne’a poprowadzi w dniu 23. maja (wtorek) dwa wykłady.

 

10:00 – 12:00 sala 301 Agro II wykład dla Pracowników i Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Using Behavioral Science to Help Dogs in Shelters

15:00-16:00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykład otwarty popularnonaukowy – Who’s a Good Dog? Why a Shelter Dog Might be Your New Best Friend

 

Główną tematyką badań Profesora Clive Wynne’a jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych. Prowadzone badania dotyczą w szczególności:

– reagowania adaptacyjnego psowatych na zachowania ludzi, z którymi żyją;

– wdrożenia stosowanych technik analizy behawioralnej w leczeniu zachowań problemowych u psów;

– zachowania psów ze schronisk, które wpływają na ich szanse na adopcję w ludzkich domach, a także na dobrostan psów ze schronisk;

– ludzi jako wzbogacenia społecznego dla psowatych żyjących w niewoli.

 

Jest Autorem wielu artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych (123 publikacje, liczba cytowań 2366, h-index = 34) oraz książek, m. in. „Tajemnice umysłów zwierząt” czy „Pies jest miłością. Dlaczego i jak Twój pies Cię kocha”.

 

Podczas wizyty Profesora Wynne’a odbędą się rozmowy o potencjalnej współpracy naukowo badawczej między Uniwersytetami w dziedzinach behawioru psowatych i problemów behawioralnych psów schroniskowych. W rozmowach wezmą udział pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa oraz innych jednostek Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Omówione zostaną m.in. możliwości wspólnego wnioskowania o finansowanie prac naukowo-badawczych,  realizowania dalszych wymian akademickich, wspólnej publikacji wyników badań.