Szkolenie Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych – urządzenia transportu bliskiego – studenci kier. Bezpieczeństwo i higiena pracy I i II stopnia

Studenci kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy I i II stopnia w ramach DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT wzięli udział w szkoleniu: Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych – urządzenia transportu bliskiego – wymagania prawne.  Szkolenie zostało zorganizowane online przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Katowicach Biuro w Bielsku-Białej. W wydarzeniu wzięli udział również pracownicy naszego Wydziału. Wszyscy uzyskali zaświadczenia potwierdzajace udzał w szkoleniu.

Bardzo dziękujemy pracownikom UDT za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.

zdjęcie