Konferencja studentów kierunku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Studenci kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy naszego Wydziału w ramach zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. B.Nowakowicz-Dębek i dr hab. Ł.Wlazło prof. uczelni, wzięli udział w konferencji organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy „Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy” w dniu 12.05.2021r. Wszyscy prelegenci poruszali aktualne problemy związane z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Wystąpienia wzbogacano licznymi ciekawymi przykładami, co stanowiło dodatkowe zainteresowanie studentów.