BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
www: http://genom.up.lublin.pl/
Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-78
  e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl / Zakład Pszczelnictwa
 • prof. dr hab. Antoni Brodacki, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-86
  e-mail: antoni.brodacki@up.lublin.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-68
  e-mail: magdalena.gryzinska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • prof. dr hab. Brygida Ślaska, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-98
  e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Justyna Batkowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-39
  e-mail: justyna.batkowska@up.lublin.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • dr hab. Andrzej Jakubczak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-92
  e-mail: andrzej.jakubczak@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • dr hab. Krzysztof Olszewski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-42
  e-mail: krzysztof.olszewski@up.lublin.pl / Zakład Pszczelnictwa
 • dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-57
  e-mail: iwona.rucinska@up.lublin.pl / Pracownia Zoopsychologii

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • Iwona Krysa, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • Andrzej Łyp, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 w. 277, 278 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • mgr Elżbieta Piłat, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-28
  e-mail: elzbieta.pilat@wp.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • inż. Małgorzata Pinkos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
  e-mail: gildus@wp.pl / Pracownia Zoopsychologii
 • mgr Monika Siek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-77
  e-mail: monika.gorzala@up.lublin.pl / Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, profesor emerytowany
  e-mail: grazyna.jezewska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej