BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy