BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Kierownik: dr hab. Iwona Janczarek, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-710-24-51
e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  • prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, profesor badawczy , tel. 81-710-24-61
  • prof. dr hab. Anna Stachurska, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny, tel. 81-710-24-52
    e-mail: anna.stachurska@up.lublin.pl

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

  • lek. wet. Maciej Ruciński, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-56 / Ośrodek Jeździecki
  • mgr inż. Katarzyna Sieczkarek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-50
    e-mail: khiuk@up.lublin.pl
  • lek. wet. Krzysztof Stachurski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-54 / Ośrodek Jeździecki