BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Doradztwa Rolniczego

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Wiktor Bojar, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-07
e-mail: wiktor.bojar@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy