BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-44
e-mail: anna.mieczan@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni