BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-15
e-mail: bozena.kiczorowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Profesorowie emerytowani