BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Kolegium Wydziału

Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

« wstecz

Skład osobowy Kolegium Wydziału powołanego na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

1.      prof. dr hab. Joanna Barłowska – Dziekan, Przewodnicząca Kolegium Wydziału           

2.      prof. dr hab.  Brygida Ślaska– Prodziekan, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

3.    prof dr hab. Bożena Nowakowicz – Dębek - Prodziekan  

4.       prof. dr hab. Jolanta Król – Prodziekan                  

 

kierownicy jednostek

5.      prof. dr hab. Grzegorz Zięba

6.      prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

7.     prof. dr hab. Anna Litwińczuk

8.      prof. dr hab. Renata Klebaniuk

9.      prof. dr hab. Katarzyna Ognik

10.   dr hab. prof. Uczelni Mirosław Karpiński

11.   prof. dr hab. Leszek Tymczyna

12.   prof. dr hab. Iwona Janczarek

przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

13.   prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela 

14.   dr hab. prof. Uczelni Witold Chabuz

15.   dr hab. prof. Uczelni Marian Flis

16.   przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

17.   dr Wioletta Sawicka- Zugaj

18.   dr Elżbieta Wnuk- Pawlak

19.   dr Anna Stępniowska

przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

20.   dr Barbara Topyła

przedstawiciele studentów wydziału

21.   Martyna Frątczak

22.   Karolina Targos

23. Gabriela Kosowska

przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym
24.   dr Robert Krusiński - przedstawiciel ZNP
25. dr Wioletta Wnuk - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
 

Kompetencje kolegium wydziału określone zostały  § 51 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do kompetencji kolegium wydziału należy w szczególności:

  • ustalanie kierunków działalności dydaktycznej wydziału,
  • opiniowanie wniosków o powołanie dziekanów i prodziekanów,
  •  opiniowanie wniosków o powołanie dyrektorów instytutów, kierowników katedr, katedr i klinik, zakładów, zakładów i klinik, pracowni i laboratoriów,
  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych,
  • opiniowanie wniosków o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych wydziału,
  • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów,
  • delegowanie przedstawiciela do Komisji Wyborczej Uczelni