2021

Buhaje przewidziane do krycia w roku 2021 w poszczególnych oddziałach SHiUZ

Podczas doboru par do rozpłodu należy pamiętać o zapisie w programie hodowlanym dla bydła rasy białogrzbietej, gdzie wymagane jest aby krowy i buhaje kojarzone indywidualnie nie miały wspólnych przodków w pokoleniu rodziców i dziadków. Współczynnik inbredu nie może być równy lub wyższy niż 12,5%

Województwo: Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzący księgi hodowlane dla bydła białogrzbietego informuje, że do inseminacji w Państwa gospodarstwie w roku 2021 zostały wybrane następujące buhaje rasy BG.

L.p.
Umaszczenie
Nazwa Nr buhaja
Data urodzenia
Pochodzenie
Ojciec
Matka
(maksymalna wydajność w laktacji 305 dniowej)
1
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Wirek
WIREK
PL005416243904
2014-09-11 
WŁODEK
PL005212921365
GERDA 1
PL005265031332
(6335 kg)
2
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Got2020
GOT
PL005344596349
2016-11-16
GORDON
PL0053049331153
MAJA
PL005190461983
(3712 kg)
3
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Jukatan
JUKATAN
PL005332863736
2016-10-22
JUKON
PL005320383420
J1
PL005392257650
(3625 kg)
4
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Gil_2
GIL
PL005421479244
2019-02-20
GILBERT
PL005410322384
MALINA
PL005407508692
(5439 kg)

Istnieje możliwość indywidualnego doboru krycia np. dla matek buhajów, krów o wybitnej wydajności, a także indywidualnego zamówienia nasienia buhajów o czerwono-boczastym umaszczeniu.

Województwo: Mazowieckie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzący księgi hodowlane dla bydła białogrzbietego informuje, że do inseminacji w Państwa gospodarstwie w roku 2021 zostały wybrane następujące buhaje rasy BG.

L.p.
Umaszczenie
Nazwa
Nr buhaja
Data urodzenia
Pochodzenie
Ojciec
Matka
(maksymalna wydajność w laktacji 305 dniowej)
1
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Jenot2020
JENOT
PL005320848547
2013-06-04
JAGUAR PL005266792393
RAMA
PL005168061467
(4341 kg)
2
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Wojownik2020
WOJOWNIK
PL005387651067
2017-11-12
WODNIK
PL005352997329
ATENA 2014
PL005253683451
(4443 kg)
3
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Jurand_2020
JURAND
PL005435972748
2019-06-16
JUKATAN
PL005332863736
TENA
PL005333316927
(2846 kg)

Istnieje możliwość indywidualnego doboru krycia np. dla matek buhajów, krów o wybitnej wydajności, a także indywidualnego zamówienia nasienia buhajów o czerwono-boczastym umaszczeniu.

Województwo: Podlaskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzący księgi hodowlane dla bydła białogrzbietego informuje, że do inseminacji w Państwa gospodarstwie w roku 2021 zostały wybrane następujące buhaje rasy BG. 

L.p.
Umaszczenie
Nazwa Nr buhaja
Data urodzenia
Pochodzenie
Ojciec
Matka
1
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Gordon
GORDON
PL0053049331153
2013-10-13
GŁAŻEJ
PL005186788636
OLIWKA PL005181301489
(4038 kg)
2
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
wodnik
WODNIK
PL005352997329
2015-05-02
WRONEK
PL005273106695
BENIA
PL005310095067
(6144 kg)
3
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Jemen2020
JEMEN 
PL005333316934
2017-01-24
JEGOR
PL005259210781
DZIKUSKA
PL005259210736
(3514 kg)
4
Posiada geny odpowodpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Mars_2020
MARS
PL005509754713
 2019-09-23
MALARZ
PL005231673849
KALINA 1
PL005410322391
(4986 kg)

Istnieje możliwość indywidualnego doboru krycia np. dla matek buhajów, krów o wybitnej wydajności, a także indywidualnego zamówienia nasienia buhajów o czerwono-boczastym umaszczeniu.

Województwo: Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzący księgi hodowlane dla bydła białogrzbietego informuje, że do inseminacji w Państwa gospodarstwie w roku 2021 zostały wybrane następujące buhaje rasy BG:

L.p.
Umaszczenie
Nazwa Nr buhaja
Data urodzenia
Pochodzenie
Ojciec
Matka
(maksymalna wydajność w laktacji 305 dniowej)
1
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Chaber
CHABER
 PL005387785403
2017-03-02
CHILEK PL005298835983
KORSA PL005277058532 (6544 kg)
2
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Gekon
GEKON
 PL005345823956
2016-03-22
GEPARD
PL005320848547
LAMBADA
PL005276979791
(4641 kg)
3
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Rewir_2020
REWIR
PL005376912032
2019-03-14
REGON
PL005405088301
  ZUZIA
PL005216029258
(5181 kg)
4
Posiada geny odpowiadające czerwono-boczastemu umaszczeniu
Dab_2020
DĄB
PL005391423162
2018-07-10
NN
DUŻA
PL005283919216
(5847 kg)

Istnieje możliwość indywidualnego doboru krycia np. dla matek buhajów, krów o wybitnej wydajności, a także indywidualnego zamówienia nasienia buhajów o czerwono-boczastym umaszczeniu.